Privacy policy

Privacy Statement Stichting Melkweg
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Melkweg omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: shop.melkweg.nl

Stichting Melkweg met e-mailadres info@melkweg.nl hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van jouw persoonsgegevens
Je kunt op de website van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:
  • Je bestelt een product of dienst bij ons (via Shopify)

Wij of Shopify gebruiken deze gegevens voor:  

  • Het afhandelen van je betaling door Shopify
  • Het afhandelen van je bestelling door Shopify
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door jou verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor je deze gegevens zelf hebt ingevoerd. Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief komen je gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat je ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij over je bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals gegevens over je gezondheid, strafrechtelijk verleden of je geboorteland.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactpersonen: 7 jaar na laatste contact
Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.

Inzage en wijzigen
Je mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook laten aanpassen of verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar bovengenoemd e-mailadres.

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld je surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze website. 

Toestemming
Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies als je daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je browser zodanig in te stellen dat je helemaal geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden. Melkweg maakt gebruik van Ticketmaster die zelfstandig de kaartverkoop afhandelt.

Klachten
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken we je om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Ben je daarna nog steeds ontevreden? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar Verwerkingsverantwoordelijke in te stellen.

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 17 juli 2020